Konferanse: "Hvordan forstår vi psykisk helse?"

13.06.2023

13. juni -2023 deltok vi på et seminar i regi av flere kommuner i Agder i samarbeid med UIA og RVTS-Sør. Agenda var «Hvordan forstår vi psykisk helse?» Den britiske psykologen og forfatteren Lucy Johnstone var hovedforedragsholder. Hun har i flere år vært kritisk til den biomedisinske og diagnosebaserte forståelsen av psykisk helse. Johnstone introduserte The Power Threat Meaning Framework (PTMF)" som er et alternativ rammeverk til diagnosemodellen. Det er lansert av den Engelske psykologforeningen.

Dokumentet er oversatt til norsk og er tilgjengelig her.
Takk til erfaringskompetanse som har oversatt PTMF dokumentet.

I tillegg hadde hun flere interessante refleksjoner om holdningsendring for bevisstgjøring rundt språket vi bruker for å definere livssituasjoner, observere verdigrunnlag, og systemer vi handler og tenker ut i fra. Ifølge Johnstone trenger systemet en fundamental holdningsendring for å bevege seg mot konstruktiv og bærekraftig forståelse og arbeid med psykisk helse.

For oss fra ROM-Agder og FFRA som jobber ut fra Recovery tenkning, er det musikk for ørene å høre hvor viktig det er å la den enkelte fortelle sin livshistorie, være med som medvandrer til å høste livskunnskap, se sammenhenger og skape mening av hva som har skjedd og hvordan har det har påvirket individet. Det handler om å forvalte makten gjensidig, å gi folk tilbake definisjonsmakten over egne liv.

I Norge er det stor interesse for å lære og implementere verdigrunnlaget og modeller den britiske psykologforeningen har utarbeidet.

Andre innledere som reflektert over samme tema:

  • Trond Aarre, psykiater og avdelingsleder Nordfjord Psykiatrisenter
  • Ottar Ness, professor NTNU/UiA
  • Alain Topor, professor Universitetet i Stockholm/UiA

Velte gamle paradigmer og oppmuntre til å fortsette arbeidet med å gjenopprette menneskerettigheter og livskvalitet til så mange mennesker som hver dag kjemper for å gjenopprette livet, identiteten og håpet, har vært temaet som forårsaker varierte diskusjoner og etterlater oss en interessant vei å gå og bygge.