Handlingsplan - 2023

Vedtatt på årsmøtet 22-mai - 2023

Organisasjonsoppbygging

Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid ble etablert som multikulturell organisasjon i 2020. Organisasjonen skal bygge opp sin identitet og utvikle et bredt samarbeid som oppfyller våre vedtekter og spesielt støtte personer til livsmestring.

Tiltak:

 • Søke driftsmidler og prosjektmidler.
 • Verve nye medlemmer.
 • Invitere til samhandling og samskaping med nye kulturer og aktører.
 • Gjennomføre prosjektet All Life Matters
 • Stille representanter til ROM-Agders styre.

Synliggjøring og påvirkning

Foreningen skal påvirke befolkningen og besluttende myndigheter til økt integrering, tilby omsorg til traumeutsatte og arbeide for økt forståelse for særegne kulturelle verdier. 

Tiltak:

 • Være aktive i media for å påvirke politikere og myndigheter i deres beslutninger
 • Utvikle websiden www.ffra.no, Facebook-siden og andre sosiale medier.
 • Arrangere samlinger og kurs med fokus på livsmestring, kulturutveksling og integrering.
 • Arbeide mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Samhandling med RVTS og Endringsagenter.

Kompetanseheving

Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid skal tilby kompetanseutvikling til styret og medlemmer slik at foreningen kan utføre sine oppgaver med kvalitet. Medarbeidere skal kurses i tema rundt psykisk helse, avhengighetsproblematikk og voldsforebygging, og hvor man kan få hjelp for ulike utfordringer. 

Tiltak:

 1. Samhandle med ROM-Agder om å tilby

 • TBO-kurset på flere språk / Gjennomføre IMDI-prosjekt 2023
 • Invitere til recovery-kurs i samarbeid med Energiverket og DPS Østre Agder
 • Invitere til Kjøkkenprat til «morsmålsgrupper»/tilby opplæring for ledere av Kjøkkenprat.

    2.      Organisasjonskurs:

 • Styrearbeid, Søknadsskrivingskurs
 • regnskap og budsjettering, rapportere prosjektgjennomføringHandlingsplan - 2021 

Vedtatt på årsmøtet 6.desember 2021

Organisasjonsoppbygging

FRR ble etablert som flerkulturell organisasjon i 2020. Organisasjonen skal bygge opp sin identitet og utvikle et bredt samarbeid som oppfyller våre vedtekter.

Tiltak:

 • Søke driftsmidler og prosjektmidler.
 • Invitere til samhandling og samskaping med nye kulturer og aktører.
 • Utvikle Facebook og websiden.
 • Foreningen samarbeider med ROM-Agder som paraplyorganisasjon og stiller representanter til ROM-Agders styre.

Synliggjøring og påvirkning

Foreningen skal påvirke befolkningen og besluttende myndigheter til økt integrering, bedre traumebehandlingstilbud og større forståelse for særegne kulturelle verdier.

Tiltak:

 • Være aktive i media for å påvirke politikere og helsemyndigheter i deres beslutninger bl.a. via leserbrev og podcaster
 • Arrangere samlinger og kurs med fokus på psykiske helse, kulturutveksling og integrering og virkning av sosial negativ kontroll hos ulike grupper

Kompetanseheving

FFR vil tilføre kompetanse til representanter som kan formidle gode valg for integrering. Medarbeidere skal kurses i tema rundt psykisk helse og rus, og hvor man kan få hjelp.

Tiltak:

 • Tilby recovery-orienterte kurs i samarbeid med ROM-Agder.
 • Samarbeid med Voksenopplæringen og Introduksjonsprogrammet om generell forståelse av psykisk helse
 • Stimulere ungdom til deltagelse
 • Utvikle ressurser i samarbeid med andre organisasjoner
 • Organisasjonskurs, regnskap og rapportering.