Handlingsplan 

Vedtatt på årsmøtet 6.desember 2021

Organisasjonsoppbygging

FRR ble etablert som flerkulturell organisasjon i 2020. Organisasjonen skal bygge opp sin identitet og utvikle et bredt samarbeid som oppfyller våre vedtekter.

Tiltak:

 • Søke driftsmidler og prosjektmidler.
 • Invitere til samhandling og samskaping med nye kulturer og aktører.
 • Utvikle Facebook og websiden.
 • Foreningen samarbeider med ROM-Agder som paraplyorganisasjon og stiller representanter til ROM-Agders styre.

Synliggjøring og påvirkning

Foreningen skal påvirke befolkningen og besluttende myndigheter til økt integrering, bedre traumebehandlingstilbud og større forståelse for særegne kulturelle verdier.

Tiltak:

 • Være aktive i media for å påvirke politikere og helsemyndigheter i deres beslutninger bl.a. via leserbrev og podcaster
 • Arrangere samlinger og kurs med fokus på psykiske helse, kulturutveksling og integrering og virkning av sosial negativ kontroll hos ulike grupper

Kompetanseheving

FFR vil tilføre kompetanse til representanter som kan formidle gode valg for integrering. Medarbeidere skal kurses i tema rundt psykisk helse og rus, og hvor man kan få hjelp.

Tiltak:

 • Tilby recovery-orienterte kurs i samarbeid med ROM-Agder.
 • Samarbeid med Voksenopplæringen og Introduksjonsprogrammet om generell forståelse av psykisk helse
 • Stimulere ungdom til deltagelse
 • Utvikle ressurser i samarbeid med andre organisasjoner
 • Organisasjonskurs, regnskap og rapportering.