Styremedlemmer

20232022

På grunn av lav deltakelse på årsmøtet 6.12.21 ble det valgt et midlertidig styre frem til neste årsmøte våren 2022. Det ble ansett som viktig å velge nye styremedlemmer, da forrige styre ikke er aktive og/eller ikke har klart å samles til møter i koronatiden.

Følgende medlemmer ble valgt til styret i april 2022:

Styreleder: Jan Harald Launes

Kasserer: Ingrid Heimark

Styremedlemmer: Valeria Carozza

Styremedlem: Sylwia Balawender

Styremedlem: Hiwa Kurdland

 varamedlem: Mustafa Jam Mohammad

varamedlem: Hege Waldeland