FRONT

"Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer å endre ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, velvære og mulighet til å bidra, til tross for " Begrensningene som psykiske problemer representerer. Gjenoppretting betyr ny mening og nye mål for livet, og muligheter...

Å snakke åpent om selvskading, selvmordstanker, traumer, kvaler, depresjon og å leve hverdagen med denne tunge belastningen er ikke lett. Hvis du vil ha en samtale med noen som forstår deg, er empatisk og kan se lidelsen din, anbefaler vi at du går til en LIKEPERSON. En Likeperson er noen som har erfaring gjennom sitt eget liv med denne...

Merket på kroppen er kjent som stigma. Stigmaet har sin opprinnelse i Hellas, siden det var navnet som ble gitt til merkene på kroppen, laget med varmt jern, på slaver som prøvde å flykte.I sosiologi blir stigma sett på som atferden, egenskapen eller tilstanden som et individ besitter, og genererer deres inkludering i en sosial gruppe hvis...