Relaterte temaer om Recovery

"Ulike recoverydefinisjoner vektlegger ulike forhold. De tidligste vektla først og fremst at recovery er en personlig prosess der det skjer en endring med den enkelte (Deegan, 1988, Anthony, 1993).

Å snakke åpent om selvskading, selvmordstanker, traumer, kvaler, depresjon og å leve hverdagen med denne tunge belastningen er ikke lett. Hvis du vil ha en samtale med noen som forstår deg, er empatisk og kan se lidelsen din, anbefaler vi at du går til en LIKEPERSON. En Likeperson er noen som har erfaring gjennom sitt eget liv med denne typen...

Merket på kroppen er kjent som stigma. Stigmaet har sin opprinnelse i Hellas, siden det var navnet som ble gitt til merkene på kroppen, laget med varmt jern, på slaver som prøvde å flykte.I sosiologi blir stigma sett på som atferden, egenskapen eller tilstanden som et individ besitter, og genererer deres inkludering i en sosial gruppe hvis...