Hva er Recovery

12.05.2023

"Ulike recoverydefinisjoner vektlegger ulike forhold. De tidligste vektla først og fremst at recovery er en personlig prosess der det skjer en endring med den enkelte (Deegan, 1988, Anthony, 1993).


I senere definisjoner er de sosiale rammene og støtten fra nettverk, fellesskapet og samfunnet trukket fram hos mange sentrale recoveryforskere, både i Norge og internasjonalt (Topor, Larsen og Bøe, 2020). 

 I disse definisjonene blir levekår, sosialt nettverk og tilgang til deltakelse og tilhørighet i samfunnet mer vektlagt enn den individuelle prosessen.


Ingen kan oppleve en recoveryprosess alene, uavhengig av det som skjer i omgivelsene. Både familiemedlemmer, andre støttepersoner og ansatte i helsetjenestene kan spille en avgjørende rolle."

Å støtte personlig utvinning innebærer å skifte fokus, fra å håndtere helseutfordringer til å fremme velvære. Dette innebærer en endring der profesjonelle forståelsesmodeller blir en del av en helhetlig forståelse av personen. Helhetsforståelsen kan styres av rammene for den personlige tilfriskningsprosessen. Rammeverket tar utgangspunkt i de fire utvinningsområdene, som springer ut av erfaringer fra mennesker som har levd med psykiske helseutfordringer:

Håp, som en hyppig selvrapportert del av utvinning

Identitet, inkludert nåværende og fremtidig selvbilde

Mening i livet, inkludert mening i livet og livsmål

Personlig ansvar, evnen til å ta personlig ansvar for eget liv. 

ROM-Agder tilbyr Recovery-kurset, finn ut mer ved å klikke på bildet.