Hva er Recovery

12.05.2023

"Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer å endre ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, velvære og mulighet til å bidra, til tross for " Begrensningene som psykiske problemer representerer. Gjenoppretting betyr ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg.» (Anthony 1993 i Borg, Karlsoon og Stenhammer, 2013, s. 10) 

Å støtte personlig utvinning innebærer å skifte fokus, fra å håndtere helseutfordringer til å fremme velvære. Dette innebærer en endring der profesjonelle forståelsesmodeller blir en del av en helhetlig forståelse av personen. Helhetsforståelsen kan styres av rammene for den personlige tilfriskningsprosessen. Rammeverket tar utgangspunkt i de fire utvinningsområdene, som springer ut av erfaringer fra mennesker som har levd med psykiske helseutfordringer:

Håp, som en hyppig selvrapportert del av utvinning

Identitet, inkludert nåværende og fremtidig selvbilde

Mening i livet, inkludert mening i livet og livsmål

Personlig ansvar, evnen til å ta personlig ansvar for eget liv. 

Et kurs for Recovery 

ROM-Agder tilbyr Recovery-kurset, finn ut mer ved å klikke på bildet.