Våre Fokusområde

Foreningen for Flerkulturell Recovery-arbeid (FFRA) er en avdeling i ROM-Agder (Råd og Muligheter). Vår jobb er å gjennomføre aktiviteter som fremmer Recovery i alle mennesker og kulturer.

Vi må alle ta vare på vår mental helse.

I denne plassen vil vi publisere emner av interesse knyttet til Recovery og Stigmatisering; arrangementer og seminarer som vil bli holdt om Psykisk Helse og Recovery, og vi vil også publisere egne aktiviteter som fremmer mental Recovery.

Vi skal samarbeide med andre brukerorganisasjoner og etablere et individuelt plass for de som ønsker å legge ut veiledning og hjelp til sine folk på sitt eget språk, slik at vi kan fremme samarbeid og inkludering i det norske samfunnet.

i Foreningen for Flerkulturelt Recovery Arbeid (FFRA)