Vi må alle ta vare på vår mental helse.

Vi jobber for å tilby aktiviteter og møter som gir håp, mening, identitet og fellesskap. Som en del av vårt arbeid ønsker vi å øke integreringen, forbedre tilbudet om traumebehandling og en større forståelse for særegne kulturelle verdier.

Foreningen er en interesseorganisasjon for folkehelse og livsmestring på tvers av kulturer og etnisiteter.

Foreningen arbeider for at mennesker skal kunne leve meningsfylte liv og oppleve egenverd og mestring.

Vi arbeider for å bygge ned fordommer og stigmatisering. Vi vil fremme alternativer til maktmisbruk og kulturelle æresoppfatninger som kan føre til vold i nære relasjoner og i samfunnet.

Gjennom folkehelseopplysning og Recovery-orientert arbeid skal det opprettes arenaer for dialog og åpenhet. Vi vil arbeide for språk om felles erfaringer og aksept av følelser som tradisjonelt blir kulturelt undertrykt.


Hva gjør vi i FFRA (Aktuelt):

2024

Ukelele2-kurset ble invitert til å delta på Kulturkafeen på Domkirkens Menighetshus sist lørdag 3. februar-2024

I samarbeid med ROM (Råd og Muligheter)-Agder fikk vi viktig støtte til å oversette TBO (Traume Bevisst Omsorg) kurset til spansk, polsk og kurdisk.

2023

Aktiviteten var full av følelser fra begynnelsen av dagen. Et forsterkersystem som ikke fungerte, en sangprøve full av stress. Det var ingen temakveld og vi visste ikke hvem som skulle lage suppen. Uansett. Vi måtte bare trekke pusten dypt og stole på at alt ville løse seg underveis.

13. juni -2023 deltok vi på et seminar i regi av flere kommuner i Agder i samarbeid med UIA og RVTS-Sør. Agenda var «Hvordan forstår vi psykisk helse?» Den britiske psykologen og forfatteren Lucy Johnstone var hovedforedragsholder. Hun har i flere år vært kritisk til den biomedisinske og diagnosebaserte forståelsen av psykisk helse. Johnstone...

For halvannet år siden startet ROM-Agder med aktiviteten «Suppe for sjelen», som består i å servere oss en deilig suppe og dele opplevelser, trivielle samtaler, ha en stund med avslapning, møte nye mennesker og glemme hverdagens stress.


Kurs som fremmer Recovery:

Undervist av ROM-AgderVi jobber sammen med: 

Polsk / Ukrainsk foreningen