Vi jobber for å tilby aktiviteter og møter som gir håp, mening, identitet og fellesskap. Som en del av vårt arbeid ønsker vi å øke integreringen, forbedre tilbudet om traumebehandling og en større forståelse for særegne kulturelle verdier.

"Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer å endre ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, velvære og mulighet til å bidra, til tross for " Begrensningene som psykiske problemer representerer. Gjenoppretting betyr ny mening og nye mål for livet, og muligheter...

Å snakke åpent om selvskading, selvmordstanker, traumer, kvaler, depresjon og å leve hverdagen med denne tunge belastningen er ikke lett. Hvis du vil ha en samtale med noen som forstår deg, er empatisk og kan se lidelsen din, anbefaler vi at du går til en LIKEPERSON. En Likeperson er noen som har erfaring gjennom sitt eget liv med denne...

Merket på kroppen er kjent som stigma. Stigmaet har sin opprinnelse i Hellas, siden det var navnet som ble gitt til merkene på kroppen, laget med varmt jern, på slaver som prøvde å flykte.I sosiologi blir stigma sett på som atferden, egenskapen eller tilstanden som et individ besitter, og genererer deres inkludering i en sosial gruppe hvis...

Vi må alle ta vare på vår mental helse.


Aktiviteter for Recovery


Recovery er en individuell «prosess», dette betyr at den vil være forskjellig for hver person. Selv om vi tilbyr Recovery-aktiviteter, er disse bare et lite "boost" for at personen skal begynne å designe sin egen vei til Recovery.

Dans kan bidra til å frigjøre følelsesmessige blokkeringer, frigjøre indre spenninger, komme ut av et stadium av isolasjon, bryte med rutinen eller forbedre humøret ditt. Og forresten, en kardiovaskulær øvelse utføres som vil hjelpe oss å gjenopprette form og fysisk kapasitet. I tillegg forbedrer dans bevegelser, korrigerer holdning og...

Navnet "suppe for sjelen" er en modifikasjon av tittelen på boken "Kyllingsuppe for sjelen" av de amerikanske forfatterne Jack Canfield og Mark Victor Hansen. Hovedmålet med denne aktiviteten er å bringe folk sammen for å bli kjent med hverandre, dele erfaringer og nyte en deilig suppe.

Ukulele Kurs

13.05.2023

Ukulele-kurset har vært tenkt som et øyeblikk for å dele nye erfaringer. et nytt instrument nye følgesvenner og nytt språk.


Mer enn aktiviteten bryr vi oss om PERSONEN. Dans, musikk, fotografering, maling, spill, all annen aktivitet enn den daglige rutinen hjelper og alt som oppstår av personen selv hjelper.

Ser du etter en enkel jobb eller hjelper andre som frivillig, virker de som enkle aktiviteter, men de er en del av denne prosessen, det er begynnelsen.

Når vi snakker om Recovery, snakker vi også om «bevegelse», vi hjelper mennesker til å komme seg ut av stagnasjonen de befinner seg i som følge av traumer, depresjoner og andre livsvansker.  


Vi jobber sammen med 


Hva gjør vi i FFRA (Aktuelt):

For halvannet år siden startet ROM-Agder med aktiviteten «Suppe for sjelen», som består i å servere oss en deilig suppe og dele opplevelser, trivielle samtaler, ha en stund med avslapning, møte nye mennesker og glemme hverdagens stress.

i Foreningen for Flerkulturelt Recovery Arbeid (FFRA)