Hva er Sosial Stigmatisering?

Merket på kroppen er kjent som stigma. Stigmaet har sin opprinnelse i Hellas, siden det var navnet som ble gitt til merkene på kroppen, laget med varmt jern, på slaver som prøvde å flykte.

I sosiologi blir stigma sett på som atferden, egenskapen eller tilstanden som et individ besitter, og genererer deres inkludering i en sosial gruppe hvis medlemmer blir sett på som mindreverdige eller uakseptable. Årsakene til forakt eller diskriminering er blant annet av rasemessig, religiøs, etnisk opprinnelse.

Når det gjelder psykiske sykdommer, er stigma etiketten som brukes på individet som lider av noen av dem, noe som genererer negative reaksjoner i menneskets liv siden han kan miste tilliten til seg selv, til bedring og evnen. å leve et normalt liv.

Ovennevnte er generert ved å bli konstant identifisert som "schizofren", "autistisk", "depressiv", blant andre etiketter i henhold til deres sykdom, generere konstant usikkerhet i personligheten til mennesket, og skape en følelse av funksjonshemming. 


Riktige begrep kan redusere stigmatisering

Å bruke korrekte ord og uttrykk til å beskrive psykisk sykdom og avhengighet kan bidra til redusere stigmatisering, og bedre hvordan mennesker med disse tilstandene blir behandlet i helsetjenesten og ellers i samfunnet.

Stigma fører til diskriminering

Stigmatisering og diskriminering henger tett sammen ifølge forsker og psykologspesialist ved TIPS Sør-Øst, Carmen Simonsen. -Jeg opplever at mennesker som er eller har vært alvorlig psykisk syke blir stigmatisert, både i og utenfor hjelpetjenestene, sier styremedlem i Erfaringskompetanse Dorte Gytri.

Les Mer

Under konstruksjon 

...