Personal Recovery

Recovery er noe personen med psykiske helseutfordringer selv opplever og jobber fram mot.  

Les mer

Hva er STIGMA?

Her finner du informasjon knyttet til Sosial Stigma. Bli informert og kontakt oss dersom du har livserfaring angående å være eller ha blitt stigmatisert av en eller annen grunn.  Les mer

Første Steg 

Likeperson Samtale

Målet med å snakke med en Likeperson, er at brukeren skal føle seg konfortabel og trygg fordi personen som behandler dem er en person som har gått gjennom samme vei og har bruker sin erfaring og tilleggskunnskap for å gi brukeren den beste støtten. Møte brukeren på best mulig måte.  Vi samarbeider med ROM-Agder.


En personlig recoveryorientert psykisk helsetjeneste er tilrettelagt for å støtte personer i de fire recoveryoppgavene. Disse underbygges gjennom å legge vekt på relasjoner. De sentrale forskjellene mellom recoveryorientert og tradisjonell praksis er vurdert av flere forfattere med erfaring i å implementere tjenesteendringer som fremmer recovery.