Personal Recovery
Recovery-tenkning etter CHIME-modellen KURS (i ROM-Agder)

Er en idé som har dukket opp blant mennesker som har opplevd psykiske helseutfordringer, og betyr noe annet enn klinisk bedring. Den mest brukte definisjonen av personlig bedring er foreslått av William A. Anthony (1993). 

"Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer å endre ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, velvære og mulighet til å bidra, til tross for " Begrensningene som psykiske problemer representerer. Gjenoppretting betyr ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg.» (Anthony 1993 i Borg, Karlsoon og Stenhammer, 2013, s. 10) 

Å støtte personlig utvinning innebærer å skifte fokus, fra å håndtere helseutfordringer til å fremme velvære. Dette innebærer en endring der profesjonelle forståelsesmodeller blir en del av en helhetlig forståelse av personen. Helhetsforståelsen kan styres av rammene for den personlige tilfriskningsprosessen. Rammeverket tar utgangspunkt i de fire utvinningsområdene, som springer ut av erfaringer fra mennesker som har levd med psykiske helseutfordringer:

  • Håp, som en hyppig selvrapportert del av utvinning 
  • Identitet, inkludert nåværende og fremtidig selvbilde 
  • Mening i livet, inkludert mening i livet og livsmål 
  • Personlig ansvar, evnen til å ta personlig ansvar for eget liv.