Handlingsplan 2022

31.08.2022

Handlingsplan for Foreningen for flerkulturell recovery-arbeid


Godkjent av Årsmøtet 25.april 2022

Organisasjonsoppbygging

Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid ble etablert som multikulturell organisasjon i 2020. Organisasjonen skal bygge opp sin identitet og utvikle et bredt samarbeid som oppfyller våre vedtekter og spesielt støtte personer til livsmestring.

Tiltak:

 • Søke driftsmidler og prosjektmidler.
 • Verve nye medlemmer.
 • Invitere til samhandling og samskaping med nye kulturer og aktører.
 • Stille representanter til ROM-Agders styre.

Synliggjøring og påvirkning

Foreningen skal påvirke befolkningen og besluttende myndigheter til økt integrering, tilby omsorg til traumeutsatte og arbeide for økt forståelse for særegne kulturelle verdier.

Tiltak:

 • Være aktive i media for å påvirke politikere og myndigheter i deres beslutninger
 • Utvikle websiden www.ffra.no, Facebook-siden og andre sosiale medier.
 • Arrangere samlinger og kurs med fokus på livsmestring, kulturutveksling og integrering.
 • Arbeide mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Kompetanseheving

Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid skal tilby kompetanseutvikling til styret og medlemmer slik at foreningen kan utføre sine oppgaver med kvalitet. Medarbeidere skal kurses i tema rundt psykisk helse, avhengighetsproblematikk og voldsforebygging, og hvor man kan få hjelp for ulike utfordringer.

Tiltak:

 • Samhandle med ROM-Agder om å tilby
 • TBO-kurset på flere språk
 • Invitere til Kjøkkenprat til «morsmålsgrupper»/tilby opplæring for ledere av Kjøkkenprat
 • Tilby selvstyrkingskurs
 • Tilby sertifiseringskurs for å samtale med personer i krise. Søke samhandling med RVTS og mulig internasjonalt samarbeid om dette.
 • Organisasjonskurs:
 • Styrearbeid
 • Nettverksbygging
 • Søknadsskrivingskurs
 • regnskap og budsjettering
 • rapportere prosjektgjennomføring
 • konfliktløsning